Werkgever IVA Bezwaar

Werkgever IVA Bezwaar

Als werkgever en eigenrisicodrager voor de kosten van arbeidsongeschiktheid bent u verplicht gedurende tien jaar deze kosten zelf te betalen, in plaats van het UWV.

Indien een werknemer 80-100% arbeidsongeschikt is en tevens chronisch ziek of met een geringe kans op herstel op lange termijn kan hij/zij in plaats van een wga/wia uitkering, aanspraak maken op een IVA uitkering. Het uwv is dan verplicht deze kosten te dragen-, in plaats van u als werkgever.

Als werkgever kunt u tevens een beroep doen op mr. Vreeswijk voor deskundige bijstand in IVA bezwaar-en beroepsprocedures, let wel: mr. Vreeswijk heeft als uitgangspunt dat hij de betrokkene bijstaat en uiteindelijk diens belang dient. Daarin ligt ook de sleutel en het succes van deze zaken. Dit omdat de regie over de medische problematiek volledig beschikbaar is.

Daarnaast is de ervaring in de praktijk dat een werkgever die buiten de werknemer om eigenhandig een iva bezwaar indient niet zelden een beslissing krijgt dat de betrokkene net onder de categorie 80-100% komt, bijvoorbeeld 78%. Daarmee wordt de werkgever feitelijk buiten spel gezet.

In samenwerking met de betrokkene en in samenspraak met u, zal mr. Vreeswijk de betrokkene bijstaan, - kort gezegd als werkgever -betaalt u de advocaatkosten van de procedurele bijstand aan de betrokkene. Vaak lukt het om op prettige wijze met de betrokkene in contact te komen en het gezamenlijke doel na te streven. Mr. Vreeswijk werkt samen met diverse gerenommeerde medische experts.

Hiervoor gelden speciale tarieven, neemt u daarvoor graag contact op. Tevens is het mogelijk op basis van de beschikbare dossiergegevens die u heeft, middels een 'quickscan' een advies te geven over de mogelijke haalbaarheid van bezwaarprocedure voor een IVA uitkering.

NB. Bezwaar maken over een iva kan al bij de beslissing tot toekenning wia/wga. Maar ook op ieder moment daarna kan om een herkeuring worden gevraagd en een iva aanspraak gedaan worden. Het is dus ook mogelijk in lopende zaken waar geen bezwaar open staat, op ieder moment een iva herkeuring aan te vragen. Dit geschiedt in goede samenwerking met en dan door de werknemer.

Neem contact op