ZIEKTEWET BEZWAAR

Ziektewet

Als u ziekt wordt tijdens uw werk heeft u de eerste twee jaar recht op betaling van uw ziekengeld/loon door uw werkgever. Dat heet ook wel de wachttijd. Ruim voor het einde van die twee jaar moet u, als u nog steeds klachten heeft, een WIA uitkering aanvragen. Mr. Vreeswijk kan binnen die 14 dagen na die Ziektewet beslissing met en brief bij het UWV kort aankondigen bezwaar namens u te maken. Zo kan de termijnoverschrijding voorkomen worden.

Bij een Ziektewet uitkering moet vaak binnen 14 dagen bezwaar ingediend worden als het gaat om de vraag of u ziek bent of nog steeds ziek bent. Mr. A.L.M.Vreeswijk staat u niet alleen in bezwaar bij. Er is namelijk meer mogelijk voor de advocaat om u op andere momenten te helpen of adviseren over uw Ziektewet uitkering dan u waarschijnlijk zult denken of vermoeden. Hoe eerder u erbij bent, hoe beter.

Gedurende de twee jaar ziektewet periode, kunt meermalen gekeurd of herkeurd worden door het UWV, door de verzekeringsarts, de ‘keuringsarts’ van het UWV.

Termijn van 14 dagen voor bezwaar bij Ziektewet!

Let goed op bij een Ziektwet(her)keuring. Vaak moet u binnen 14 dagen in bezwaar, als het gaat over de vraag of u (nog) wel of niet ziek bent.

U wordt bijvoorbeeld op het spreekuur van de verzekeringsarts hersteld verklaard of geschikt verklaard. U heeft dan slechts een termijn van maximaal 14 dagen de tijd na dat bewuste spreekuur om een bezwaarschrift in te dienen tegen de (her)keuring ziektewet.  

U krijgt op het spreekuur dan een brief mee of soms een klein briefje mee dat amper op een officiele beslissing van het UWV lijkt en soms deels met de hand ingevuld en daarop staat heel klein dat u in bezwaar kunt binnen 14 dagen.

Mr. Vreeswijk kan binnen die 14 dagen na die Ziektewet beslissing met en brief bij het UWV kort aankondigen bezwaar namens u te maken. Zo kan de termijnoverschrijding voorkomen worden. Tevens kan meteen enkele weken uitstel worden gevraagd voor het indienen van de gronden en om kopie van het dossier worden gevraagd. Zo is er meer tijd om uw zaak deugdelijk voor te bereiden. 

Bent u te laat voor bezwaar en zijn de 14 dagen verstreken?
Vaak is meer mogelijk dan u zult denken en kan een ingang worden bekeken om uw zaak toch alsnog met uw advocaat voor te leggen aan het UWV.

Ook als u geen baan (meer) heeft kunt u mogelijk ook recht hebben op een Ziektewetuitkering. Zoals uitzend- of oproepkrachten die geen vast contract hebben. Of als u binnen een periode van 4 weken nadat uw baan is gestopt, ziek wordt.

De advocaat kan u adviseren als u in de Ziektewet zit en u de WIA uitkering aanvraagt. Of als op een keuring bij de keuringsarts -de verzekeringsarts- moet komen binnenkort.

Ook hier geldt: Hoe eerder u hulp inschakelt hoe meer kans op een positieve afloop u maakt.

De verkapte WIA keuring van de Eerstejaars Ziektwet keuring

Thans geldt dat als u in de Ziektewet zit, de WIA keuring als het ware een jaar naar voren is gehaald. Niet na twee jaar, maar al na een jaar is nu eigenlijk die WIA keuring feitelijk al. Veel mensen die een jaar in de Ziektewet zitten worden dan ook dan al na afloop van 1 jaar ziekte op de eerstejaars keuring goedgekeurd.

Het is dan ook van groot belang en nog meer dan vroeger hoe uw keuring na 1 jaar Ziektewet verloopt en hoe u die al tevoren voorbereidt of en hoe goed en adequaat u tegen die beslissing bezwaar maakt. Dit aangezien na een jaar Ziektewet thans wordt gekeken of u voor werk in het algemeen geschikt bent. En niet meer zoals vroeger voor uw eigen werk. Daarmee wordt dus voor veel mensen al de weg naar een WIA uitkering vroegtijdig afgesneden en komt na een jaar al een einde aan uw Ziektewet uitkering en zicht op WIA. 

Stel uw vraag of leg uw probleem uit en krijg direct antwoord van Mr. VreeswijkVrijblijvend Contact