Gespecialiseerde pro deo advocaat te Amsterdam voor bezwaarschrift procedures over UWV- WIA, WGA, IVA, Ziektewet uitkeringen.

Wie wij zijn

Mr. A.L.M. Vreeswijk is een pro-deo advocaat gespecialiseerd in bezwaarschrift-procedures tegen het UWV. Hij heeft daarin een expertise voor arbeidsongeschiktheidszaken opgebouwd; WIA, WGA, IVA en Ziektewet en Wajong. mr Vreeswijk heeft zijn praktijk volledig op dit soort zaken toegelegd en werkt full time als UWV advocaat voor clienten in deze zaken. Hij staat mensen door heel Nederland bij in bezwaarschriftprocedures over WIA-uitkeringen, WGA, IVA, Ziektewet en Wajong. Tevens voert hij beroepsprocedures bij de Rechtbanken en indien noodzakelijk hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht, de hoogste rechter in Nederland in deze zaken. Wia Advocaat Amsterdam is een initiatief van mr. A.L.M. Vreeswijk.

Bezwaar als uw WIA/WGA/Ziektewet uitkering is gestopt of afgewezen.

U kunt een beroep doen op mr. Vreeswijk als uw aanvraag voor een WIA / WGA of IVA-of Ziektewet-uitkering door het UWV is afgewezen.

Of als uw WIA / WGA of Ziektewet-uitkering is gestopt.

Binnen 6 weken moet bezwaar ingediend. Bij Ziektewet is de termijn 14 dagen, als het gaat over de vraag of u wel of niet ziek bent. Klik voor meer informatie op de pagina WIA-WGA en IVA.

Voor meer informatie over bezwaar Ziektewet klik hier.

U kunt ook worden bijgestaan in bezwaar tegen een beslissing over een WGA-loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Stel bijvoorbeeld dat u dat niet eerder had gedaan na de toekenning van uw WIA uitkering. Dan kan bij de verlengingsbeslissingen over uw uitkering, mits gedegen voorbereid, alsnog een bezwaarschrift worden ingediend en kunnen al uw medische bezwaren naar voren worden gebracht tegen de hoogte van de ongeschiktheid, of dat u in aanmerking komt voor een IVA-uitkering.

Bezwaar over een IVA uitkering

Als het UWV uw aanvraag voor een WIA-uitkering heeft afgewezen en bij u sprake is van chronische klachten, dan wordt behalve het bezwaar tegen de afwijzing WIA, ook bezwaar gemaakt tegen het niet toekennen van een IVA-uitkering. Dat is een duurzame uitkering tot aan de AOW gerechtigde leeftijd, zonder sollicitatieplicht. Dat is bij een medisch stabiele situatie of als er een geringe kans is op herstel of bij een verslechterende situatie.

Ook kunt u terecht bij mr. Vreeswijk voor bezwaar als u wel een WIA uitkering heeft gekregen maar bij u sprake is van chronische klachten. Dan wordt ook bezwaar gemaakt tegen het niet toekennen van een IVA-uitkering.

Opnieuw Wia of Ziektewet na jaren?

U kunt zich ook met raad en daad laten bijstaan als ergens in de afgelopen 5 jaar uw aanvraag voor een WIA-uitkering is afgewezen of indien u een WIA-uitkering had maar deze al een tijd is gestopt. Uw zaak kan dan, goed en deskundig voorbereid, opnieuw aan het UWV worden voorgelegd.

Klik voor meer informatie op de pagina WIA-WGA en IVA


Wajong

Mr. Vreeswijk staat ook mensen bij in bezwaar als het UWV de aanvraag voor een Wajong-uitkering heeft afgewezen. Of na een herkeuring is gestopt. Of als het gaat om herkeuringen over arbeidsmogelijkheden

Of als u ouder bent dan 30 en u meent toch in aanmerking te moeten komen.

Zie meer op de pagina WAJONG

Gedegen aanpak

Veel cliënten klagen over oordelen van de verzekeringsarts, over de keuring zelf en de rapportage van de arbeidsdeskundige. Ze ervaren het niet als een serieuze medische keuring c.q. onderzoek en voelen zich eenvoudigweg niet serieus genomen en vaak zelfs moedwillig goedgekeurd of afgewezen.

Eigen medisch rapport

Succesvol opkomen tegen het UWV vergt ervaring en expertise. Indien de zaak zich ervoor leent wordt een eigen medisch en/of arbeidsdeskundig onderzoeksrapport ingebracht.

Indien nodig wordt in beroep bij de rechter om de benoeming van een deskundige verzocht.

De algemene ervaring is dat u de meeste kans heeft op een goede afloop als u zich in een zo vroeg mogelijk stadium van deskundig advies en bijstand laat voorzien.

Dat kan al zijn tijdens uw ziektewetperiode of bij uw aanvraag WIA-uitkering.

Deskundig bezwaar

Ervaring en Expertise

Mr. Vreeswijk heeft ruime ervaring met de meest uiteenlopende medische problematiek en bestaande niet erkende en erkende aandoeningen en beperkingen en jurisprudentie. Als ervaren advocaat begeleidt hij u graag in uw procedure.

Werkgever IVA Bezwaar

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, kunnen tevens een beroep doen op mr. Vreeswijk voor deskundige bijstand in IVA bezwaar-en beroepsprocedures.

Klik hier voor meer informatie.

Contact opnemen

Telefonisch contact? Klik hier:

06-38228396


Mr. Vreeswijk is een gespecialiseerde wia advocaat in Amsterdam en zeer betrokken en vooral erg toegankelijk. U kunt uw vraag hier aan hem stellen of uw probleem uitleggen. Ook kunt u het formulier invullen als u meteen met uw bezwaar wilt worden geholpen. Klik hier:

contactformulier

Er wordt z.s.m. contact opgenomen met u.
Dit is gratis en vrijblijvend.

DE KOSTEN


Kosten bezwaar bij minimuminkomen

Krijgt u dit jaar, of had u twee jaar geleden een minimum inkomen of een bijstands-uitkering of een lage uitkering? Dan betaalt u de advocaat eenmalig voor de gehele bezwaar-of beroeps procedure een eigen bijdrage van in totaal € 50,- tot € 145,- Klik voor meer informatie op de pagina KOSTEN

Kosten bezwaar bij geen minimum-inkomen

U kunt ook nog pro deo worden geholpen als u een belastbaar inkomen tot €38.600,- bruto per jaar heeft. U mag kiezen of daarvoor naar uw inkomen van dit jaar wordt gekeken of naar het inkomen dat u twee jaar geleden had. U betaalt dan ook een eenmalige eigen bijdrage. Zie meer op de pagina KOSTEN

Als u de zaak wint is het UWV verplicht u een vergoeding te betalen voor uw eigen bijdrage.

Dit heet pro-deo rechtshulp. Via de gefinancierde rechtshulp vraagt de advocaat een toevoeging voor u aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Zie meer op de pagina KOSTEN

Het eerste gesprek op kantoor is altijd gratis.

Ook als u niet voor pro deo hulp in aanmerking komt.

Het kantoor hanteert daarbuiten een honorarium van € 185,= per uur exclusief BTW. Mr. Vreeswijk werkt vrijwel uitsluitend met gunstige, vaste prijsafspraken.

Rechtsbijstands-verzekering

Als u een rechtsbijstand verzekering heeft dient deze i.v.m. ‘het recht op ‘vrije advocaat keuze’ uw zelf gekozen advocaat te betalen o.g.v. een uitspraak van het Europese Hof.